Când îndrăgostiţii Universului îţi ajută dragostea ta..

De toate te lecui… mai puţin de dragoste… pentru că nu e boală, nu-i viciu.. e simţire.  E setea de fluidul vieţii… Zilnic se aud mii de poveşti despre eşecul “dragostei”, alte mii se trăiesc, frumos, într-un univers idilic.. presărat cu eternitate…  patronat de cifra 2…
Se spune că nimic nu se compară cu prima iubire, cu prima stare de echilibru pe care ai simiţit-o, cu primul moment în care te-ai simţit în stare să lupţi cu oricine pentru că iubeai, credeai, trăiai…. dar aceste iubiri, chiar dacă sunt cele mai pure.. sunt şi cele mai criticate …. cele mai sfâşiate de colţii lumii…
Probabil, ştii prea bine momentele în care închisă în cuşca de beton, invocai umbre care să ducă gândurile tale celui ce aştepta zilnic jos, cel căruia îi venea să spargă tot în cale până ce va ajung  la El, pentru a-i cere socoteală pentru  neîmplinirea dragostei lor….  dar materia nu-l lăsa.. îl ţinea pe le captiv în el, pe ea captivă într-un univers straniu, rece, întunecat.. chiar dacă era luminat de cele mai frumaose candelabre… lumina lor era moartă, ochii îi erau orbi în lipsa soarelului ei…nimic nu mai avea culoare….
El se usca, îi lipsea ploaia lui… acea ploaie care cădea fix în momentul în care era cel mai însetat, ploaia aceaia care îi hrănea universul, care-i îneca duşmanii, care-i hrănea floarea sufletului lui…
Cum se poate trăi fără Soare sau Ploaie?
Au fost mereu impresionaţi de forţa, de răbdarea, de pasiunea cu care se  iubeşte în Unviers… de iubirea dintre Soare şi Lună, cum reuşeau ei în acea clipire, în acel finit de secundă, în scurtul moment petrecut singuri în mare să iubească atât de înflăcărat.. încât el îi trmitea ei strălucirea.. pentru a lumina în negura nopţii.. pentru a nu o lăsa să cadă pradă sfâşierii timpului…  şi cum ea ridica marea… pentru a se pierde amândoi în ea….cât mai mult… cu o închipuire mai mult…  dar le era suficient, se iubeau de milenii şi nu au dat decât rareori semne de supărare… iar atunci eclipse apăreau pe chipul Soarelui… şi cicatrici pe a-l Lunii…. dar totul trecea.. şi dragostea era şi mai frumoasă… Priveşte apusul, răsăritul, luna plină… nu vezi doar semne de împlinire?
De iubirea dintre fluviu şi mare.. dintre  vis şi amintire, dintre  trecut şi viitor şi de pruncul lor prezentul, al cărui chip semăna din ce în ce mai mult cu viitorul dar îşi păstra frumoasele particularităţi ale trecutului…
Captivi, fiecare de partea cealaltă a zidului, dar plini de flacără au animat zidul, prin lacrimile şi rugăminţile lor… zidul era mesagerul lor secret… era părtaşul iubirii lor….  fiecare cărămidă a lui, plângea,  scorojind astfel  varul prea alb… prea lipsit de viaţă…  zidul era conştient că propriile lacrimi îi vor aduce sfârşitul… dar a continuat să plângă…  anii au trecut şi zidul era aproape  distrus.. doar o peliculă fină de ciment îi mai despărţea.. atunci cei doi, cu lacrimi în ochi.. mulţumindu-i zidului în suflet, au început să lovească pelicula… când în sfârşit fu pusă la pamânt… mâinile celor doi se împreunară… iar zidul zâmbi din ţărână…. a gustat şi el fluidul vieţii, din lacrimile lor…  şi nu va regreta nicicând…. nici un tablou agăţat de el, nici un lac aristrocat, nici un model antic nu ar fi putut să-l facă să simntă ce-a simţit pentru un finit de secundă… acum se poate lăsa purtat de vânt….
Dragostea tinerilor zburda… din corpul unuia spre celălalt şi invers….. dar nici sacrificiul zidului, nici zodia norocului în care se aflau… nu i-a salvat de vicleşugul sorţii….  şi familiile i-au îndepărtat din nou… văzând sacrilegiul produs…. toţi îndrăgostiţii universului….  i-au spus Lui că dacă  nu-i va lăsa pe  cei doi să  guste  gramul de fericire… după cât amar au înghiţit…. îi vor distruge creaţia…  vor face în aşa fel încât sentimentul de iubire să inspire teamă, ură, moarte..  erau gata să se sacrifice şi pe ei pentru a împlini perfecţiunea celor doi….. El a acceptat… dar a hotarat ca numai unii să  fie capabili să mai simntă  iubirea pe care au simţit-o cei doi tineri, băgând în viaţa omului rutina…  şi timpul în care trăim e o dovadă că acea dragoste o mai poarta din ce în ce mai puţini .. pentru că restul au pierdut-o în pagini de razboaie,  bucăţi de aur,  în ispită şi alte forme…